Yenilenebilir Enerjide Dev Satış;

TMSFEnerjiŞirketlerini İhaleye Çıkardı

Tasarruf MevduatıSigortaFonu, yenilenebilir enerji ve e-mobilitealanlarında güçlü yatırımlarıyladikkat çeken RHG Enertürk EnerjiÜretim ve TicaretAŞ, Sibelres Elektrik Üretim AŞ, MuradiyeElektrik Üretim AŞ, Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ’nin Hazine mülkiyetindebulunan yüzde100 oranındaki paylarını,kapalı teklifisteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile “Şartname”debelirtilenkayıt ve şartlarla satışa sundu.

Söz konusu şirketlerin yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, mülkiyeti de Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıylaHazine’yegeçmişti. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla adını sıkça duyuran RHG Enertürk Enerji; farklı illerde bulunan yedi hidroelektrik santrali (HES) ve İstanbul ili Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santraliyle (RES) birlikte satışa çıkıyor. Toplam kurulu gücü 221,73 MWm olan RHG Enertürk Enerji’nin muhammen bedeli 6.200.000.000 TL (AltımilyarikiyüzmilyonTürkLirası)olarak duyuruldu. Bünyesinde; Van ili Tuşba ilçesinde yer alan, tek eksenli güneş takip sistemine sahip Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrallerinden (GES) biri ve Antalya ili Akseki ilçesindeki güneş enerji santrali bulunan ve 88,54 MWm toplam kurulu güce sahip Gün Güneş Enerjisi’nin muhammen bedeli 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası). İzmir-Manisa hattında bulunan toplam kurulu gücü 87,65 MWm rüzgar enerji santrali ile Sibelres Elektrik’in muhammenbedeli2.700.000.000 TL (İkimilyaryediyüzmilyonTürkLirası) Van ili Muradiye ilçesindeki hidroelektrik santralleri ile 42,30 MWm’lık kurulu güce sahip Muradiye Elektrik ve İstanbul ili Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santrali ile 100,80 MWm’lık kurulu güce sahip Betim Enerji için de ihale takvimi belli oldu. Muradiye Elektrik’in muhammen bedeli 2.100.000.000 TL (İkimilyaryüzmilyonTürkLirası) iken; Betim Enerji’nin muhammen bedeli 2.600.000.000 TL (İkimilyaraltıyüzmilyonTürkLirası)olarakduyuruldu. Yatırımcılar satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde, ‘TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul’ adresinden ihale şartnamesini alarak belirlenen tarihlerde ilgili santralleri gezebilecek ve şirketlere ilişkin detaylı bilgilere elektronik ortamda sunulacakolan bilgi odasındanerişim sağlayabilecek. İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, bildirilen son başvuru tarihine kadar ‘TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, BüyükdereCad. No: 143 Esentepe34394 Şişli/İstanbul’ adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafındandeğerlendirilecek ve ardından açık artırmayageçilecek. Yenilenebilir enerji şirketlerinin satış ihaleleri,Türkiye'nin ekonomik dinamiklerineyön verecek önemli bir süreci başlatıyor. İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgi “TMSF İştiraklerve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul’ adresinden, internet üzerinden https://www.tmsf.org.tr veya 0.212.3402412/0.212.3401494no.lutelefonlardanalınabilecek. Soruve ayrıntılıbilgiiçin;Erciyes AnadoluHoldingKurumsal İletişi