İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,4 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mayıs 2022 - Mayıs 2024
(%)

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %50,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %50,0 oldu. Bu oran erkeklerde %67,3 iken kadınlarda %33,0 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Mayıs 2022 - Mayıs 2024
(%)

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %54,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %37,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %19,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mayıs 2024
Mayıs 2024    Bir önceki ay    Bir önceki aya göre fark
Toplam    Erkek    Kadın    Toplam    Erkek    Kadın    Toplam    Erkek    Kadın
(Bin kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus    65 870    32 597    33 272    65 834    32 580    33 254    36    17    18
İşgücü    35 931    23 603    12 328    35 686    23 489    12 197    245    114    131
İstihdam    32 920    21 949    10 970    32 647    21 808    10 840    273    141    130
İşsiz    3 011    1 654    1 357    3 038    1 681    1 357    -27    -27    0
İşgücüne dahil olmayanlar    29 939    8 994    20 945    30 148    9 092    21 057    - 209    -98    - 112
(%)
İşgücüne katılma oranı    54,5    72,4    37,1    54,2    72,1    36,7    0,3    0,3    0,4
İstihdam oranı    50,0    67,3    33,0    49,6    66,9    32,6    0,4    0,4    0,4
İşsizlik oranı    8,4    7,0    11,0    8,5    7,2    11,1    -0,1    -0,2    -0,1
Genç nüfusta işsizlik oranı
(15-24 yaş)    15,0    12,8    19,3    14,7    12,3    19,4    0,3    0,5    -0,1
Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs 2022 - Mayıs 2024
(Saat)

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %25,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak %25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mayıs 2022 - Mayıs 2024
(%)

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 12 Ağustos 2024'tür.