Sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcandı

  TUİK Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcandı

  Sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcandı
  28 Mart 2024 - 11:01
  Sosyal Koruma İstatistikleri, 2000-2022

  Sosyal Koruma İstatistiklerinde, mevcut veri kaynaklarında yapılan revizyonlar, ayrıntılı idari kayıt verilerinin elde edilmesi, ek veri kaynaklarına erişilebilmesi ve metodolojik iyileştirmeler çerçevesinde ana revizyon yapılmıştır. Konu ile ilgili detaylı metodolojik açıklama bülten ekinde yer almaktadır.

  Sosyal korumaya 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL harcandı

  Sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre %60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,2'sini 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

  Sosyal koruma harcamaları, 2021, 2022


  Sosyal koruma harcamaları, 2013-2022


  GSYH'nin %8,6'sını sosyal koruma harcamaları oluşturdu

  Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında %8,6 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %8,4 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %2,6 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,0 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

  Sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı (%), 2021, 2022


  Sosyal koruma yardımlarının %13,0'ı şartlı olarak verildi

  Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %47,5 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %20,4 ile engelli/malul yardımları ve %13,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

  Sosyal koruma yardımlarının %62,4'ü nakdi olarak verildi

  Nakdi yardımlarda en büyük payı %71,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %18,6 ile dul/yetim yardımları ve %4,5 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

  Türlerine göre sosyal koruma yardımları (%), 2021, 2022


  Sosyal koruma gelirlerinin %41,4'ünü devlet katkıları oluşturdu

  Sosyal koruma gelirlerinin %41,4'ünü devlet katkıları, %28,4'ünü işveren sosyal katkıları ve %23,1'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

  Türlerine göre sosyal koruma gelirlerinin dağılımı (%), 2022
  Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Aralık 2024'tür.
                                                                                                                                                                                              
  AÇIKLAMALAR
  Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşmaktadır. Sosyal koruma yardımları 8 risk/ihtiyaç grubu; hastalık/sağlık bakımı, engelli/malul, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s. için yapılan sosyal yardımları kapsamaktadır.

  FACEBOOK YORUMLAR

  YORUMLAR

  • 0 Yorum