MEME ONARIMI HAKKINDA EN SIK SORULAN 7 SORU

  Genetik ve çevresel faktörlere yanlış yaşam alışkanlıkları da eklendiğinde günümüzde görülme sıklığı giderek artan meme kanseri artık genç yaşlarda da kapıyı çalıyor.

  MEME ONARIMI HAKKINDA EN SIK SORULAN 7 SORU
  29 Mart 2024 - 10:40
  MEME ONARIMI HAKKINDA EN SIK SORULAN 7 SORU
   

  Genetik ve çevresel faktörlere yanlış yaşam alışkanlıkları da eklendiğinde günümüzde
  görülme sıklığı giderek artan meme kanseri artık genç yaşlarda da kapıyı çalıyor. Ancak tanı ve tedavisine yönelik bilimsel çalışmaların en yoğun şekilde devam ettiği bu kanserde; gerek tıpta gerekse teknolojideki baş döndürücü gelişmeler sayesinde tümör hücreleri gibi estetik kaygıya yol açan sorunlardan da eser kalmıyor! Acıbadem Ataşehir Hastanesi Plastik,  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Saçak “Teknikler ve
  ekipmanlar geliştikçe, kanser tedavisindeki yeniliklere paralel olarak meme onarımı artık az
  sayıda hastanın ayrıcalığı olmaktan çıkmış, bütüncül meme tedavilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Cerrahlar günümüzde hastalara birbirinden farklı seçenekler sunabilmektedir.

  Meme rekonstrüksiyonu birçok kadın için psikolojik sağlığı ve duygusal iyileşmeyi olumlu
  yönde etkilerken, kadınların meme kanseri tedavisinin zorluklarıyla karşılaştıktan sonra
  kadınlık ve bütünlük duygusunu yeniden kazanmalarına da olanak tanımaktadır” diyor. Prof.
  Dr. Bülent Saçak meme onarımı hakkında hastaların en sık sorduğu 7 soruyu sıraladı, önemli
  uyarılar ve önerilerde bulundu.
   


   SORU: Doğal görünüm mümkün mü?
   

  CEVAP: Günümüzde plastik cerrahi tekniklerinin çok hızlı gelişmesi ve hekimlerin artan tecrübeleri sayesinde meme rekonstrüksiyonu ehil Plastik Cerrahlar tarafından yapıldığında
  doğala yakın bir görünüm sağlanabiliyor.

  SORU: Her hastaya yapılabilir mi?
   

  CEVAP: Üç grup hasta meme onarımı adayıdır: Hastalığı olmayan ancak genetik mutasyon
  saptanan ve meme kanseri riskinin yüksek olması sebebiyle koruyucu mastektomi (meme
  dokusunun cerrahi olarak alınması) ameliyatı olacak hastalar; meme kanseri tanısı almış ve
  ameliyat olup kısmi kayıp olacak hastalar; meme kanseri tanısı almış ve mastektomi
  yapılmış/yapılacak olan hastalara meme onarımı yapılır.

  SORU: Meme onarımı estetik bir işlem midir?
   
  CEVAP: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Saçak “Meme
  onarımı estetik bir işlem değildir. Kadınlara; meme kanseri tedavisinin zorluklarıyla
  karşılaştıktan sonra kadınlık ve bütünlük duygusunu yeniden kazandırdığı sayısız çalışmayla
  gösterilmiştir; bu sebeple bir kadınlık organı olan memenin onarımı bir kadın hakkıdır” diyor.

  SORU: Kemoterapi meme onarımına engel midir?
   

  CEVAP: Meme onarımı öncesinde birçok hasta kemoterapi alır. Kemoterapi sonrası yara
  iyileşmesinin normale dönmesi için beklenen süre tümör cerrahisi gibi onarım için de
  yeterlidir. Onarım, arkasından gelecek kemoterapiyi geciktirmemelidir ancak ameliyat
  sonrasında yaşanacak yara iyileşme problemleri gecikmelere sebep olabilir.

  SORU: Radyoterapi almak meme onarımına engel midir?
   

  CEVAP: Radyasyonun meme kanseri tedavisindeki önemi giderek artmaktadır. Kanseri tedavi
  edici ve engelleyici özelliklerinin yanı sıra, ışının yeni meme üzerinde tahrip edici etkileri
  vardır ve nihai sonucu olumsuz etkileyebilir. Özellikle implant ile onarılmış memede
  radyoterapi önemli komplikasyonlara neden olabilir. Radyoterapi kesin olarak yapılacaksa
  meme onarımı radyoterapi sonrasına bırakılabilir.

  SORU: Meme onarımı için seçenekler nelerdir?
   

  CEVAP: Silikon implantların ve diğer sentetik materyallerin kullanıldığı yöntemlerin yanı sıra,
  kişinin özdokularıyla yani vücudunun diğer kısımlarından (karın bölgesi, kalça, sırt, uyluk)
  faydalanılarak da meme onarımı yapılabiliyor. Özdoku ile onarım, transfer edilen dokuların meme dokusu ile benzer nitelikleri nedeniyle doğala en yakın sonuçları verecektir. Ayrıca daha nadir olarak başvurduğumuz, hem özdoku hem de implantların beraber kullanıldığı hibrid onarımlar da seçenekler arasında yer alıyor.

  SORU: “Hastalığım tekrarlarsa fark edilmeme ihtimali var mı!”
   

  CEVAP: Prof. Dr. Bülent Saçak meme onarımında toplumda doğru sanılan bazı yanlışların
  meme onarımının önünde engel teşkil ettiğini belirterek “Toplumda, özellikle hastalığın nüks
  etmesi durumunda atlanabileceği düşüncesi, meme onarımı başarısız olursa
  düzeltilemeyeceği, doğal bir görünüm sağlanamayacağı, meme onarımının ameliyatla eş
  zamanlı yapılamayacağı gibi şeklindeki inanışlar günümüzde pek çok kadının, kadınlık
  hakkından mahrum kalmasına ve tedavi olsa bile mutsuz yaşamasına neden olabiliyor. Oysa
  artık meme onarımı bütüncül meme tedavilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
  Cerrahlar günümüzde hastalara birbirinden farklı seçenekler sunarak hem doğal bir meme
   görünümü kazandırmakta hem de tedavi süreci aksamamaktadır” diyor.

  FACEBOOK YORUMLAR

  YORUMLAR

  • 0 Yorum