Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2024

Ekonomik güven endeksi 95,8 oldu

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2024


Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2024
Endeks    Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Mayıs    Haziran    Mayıs    Haziran
Ekonomik güven endeksi    98,2    95,8    -0,8    -2,5
Tüketici güven endeksi    80,51    78,3    0,1    -2,7
Reel kesim güven endeksi    102,4    100,5    -1,1    -1,9
Hizmet sektörü güven endeksi    117,1    115,4    0,0    -1,5
Perakende ticaret sektörü güven endeksi    111,7    108,8    -3,3    -2,6
İnşaat sektörü güven endeksi    88,3    87,9    -0,3    -0,5
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Temmuz 2024'tür.
___________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.