MHP’Lİ ÖZDEMİR’DEN BİR GÜNDE 8 SORU ÖNERGESİ 
Kayseri’de ilçelerin yaşadığı sorunları ve var olan eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmaların son durumunu meclis gündemine taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bir günde 5 Bakanlığa 8 adet yazılı soru önergesi vererek yeni bir rekora daha imza attı. 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, şehrin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Sağlık, ulaşım, işsizlik, tarım gibi konuları ele alan Özdemir, bir günde 5 Bakanlığa 8 yazılı soru önergesi vererek yeni bir rekora imza attı.  MHP’li Özdemir, 10 Haziran 2024 tarihli 8 soru önergesini Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na verdi. 
Özdemir’in şehrin sorunlarına yönelik ilgili Bakanlıklara verdiği yazılı soru önergeleri şöyle; 
Sağlık Bakanlığı'na;
Kayseri ili Pınarbaşı ilçesinde 2023 yılı nüfus verilerine göre 24 bin 172 vatandaşımız yaşamaktadır. İlçe, coğrafi konum itibarıyla Kayseri-Sivas-Malatya-Kahramanmaraş illerimizin kesişim ve kavşak noktası konumundadır. Bu haliyle Pınarbaşı'nın sahip olduğu trafik yükü ve dışarıdan ağırladığı nüfus da fazladır. Ayrıca yaz aylarında ilçenin nüfusu daha da artmakta, tahmini olarak iki katına çıkmaktadır. Nüfusun ağırlıklı kısmı ise yaşlı ve hatta bakıma muhtaç kimselerden oluşmaktadır. Mevcut durumda Pınarbaşı ilçemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Pınarbaşı Devlet Hastanesi hizmet vermektedir. 25 yataklı hastanede, 4 adet diş ünitesi, 1 adet ameliyat masası, 6+1 homodiyaliz ünitesi, 4 yataklı 1. Seviye yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı palyatif bakım merkezi ve fizik tedavi ünitesi bulunmaktadır. Hastane bu haliyle tam kapasiteyle hizmet vermektedir. İlçede görevli doktorlardan bazılarının ise Pınarbaşı'nda ikamet etmek yerine Kayseri il merkezinde kaldıkları iddia edilmektedir. İlçenin nüfus yükünün fazlalığı, tedaviye muhtaç kesimlerin çokluğu ve trafik kazaları gibi diğer sebeplerle Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin yeterli ve verimli hizmet veremediğinden Pınarbaşılı hemşerilerimiz yakınmaktadır. Tedavi için çoğu hemşerimiz Bünyan yahut Kayseri'ye yönlendirilmekte ancak erişim imkânı bulunmayan vatandaşlarımız da böylesi durumlarda çok ciddi sıkıntılar ve mağduriyetler yaşamaktadır. Bu kapsamda;

1.Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin fiziki, kadro, cihaz ve alt yapı yetersizliği sebebiyle daha geniş servisler, tıbbi kadro ve cihazlarım olduğu şartlarla ilçeye yeni bir hastanenin yapılması bakanlığınızca planlanmakta mıdır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na; 
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin yapım süreci devam etmektedir. Bu kapsamda;
1. İlgili projenin yapımıyla alakalı etüt proje çalışmaları hangi aşamadadır?
2. Projede fiziki ilerleme başlanmış mıdır? Başlandıysa projenin yüzde kaçı tamamlanmıştır?
3. Yatırımın sürmesi için bakanlığınızca 2024 yılında ayrılan ödenek miktarı ve şuana kadar harcanan toplam tutar ne kadardır?
4. Bahse konu olan yüksek hızlı tren projesinin ne zaman tamamlanması öngörülmektedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na;
1. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kayseri il genelindeki istihdam sayısı ve oranı kaçtır?
2. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kayseri'nin ilçelerine göre genç işsizlik oranı dağılımı nasıldır?
2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kayseri'nin ilçelerine göre kadın istihdam oranı dağılımı nasıldır?


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na;

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve artçıları Kayseri'de de yoğun olarak hissedilmiş, ilimizde bulunan bazı ilçelerdeki yapılarda hasarlar meydana gelmiştir. Takip eden süreç içerisinde bakanlığınızca ağır hasarlı yapıların yıkımı ve yenilenmesiyle alakalı çok sayıda proje geliştirilmiştir. Bu kapsamda;
1. Sarız ilçesinde toplam kaç ağır hasarlı yapı ortaya çıkmıştır?
2. Sarız ilçesindeki ağır hasarlı yapıların yüzde kaçı yıkılmıştır?
3. Sarız ilçesinde yıkılması planlanan yapıların yerine yenilerinin yapımı için bakanlığınıza gerçekleştirilen müracaat sayısı kaçtır?
4.Sarız ilçesindeki ağır hasarlı yapıların yerlerine yenilerinin yapımının tamamlanması için öngörülen süre ne kadardır?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na;
Ülkemizde hububatla ilgili hasat döneminin gelmesiyle birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi'nce ürünlerin alım süreci de yakında başlayacaktır. Bu kapsamda;

1. Kayseri'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait toplam kaç alım noktası vardır?
2. Bu sezon Toprak Mahsulleri Ofisi, Kayseri'den hangi ürün gruplarında, ne kadarlık hububat alımı yapmayı planlamaktadır?
3.Geçen yıl randevu alımlarında çiftçilerimizin yaşadıkları zorlukların, bu yıl tekrarlanmaması için hangi tedbirler alınmıştır?
Tarım ve Orman Bakanlığı’na;
1. Kayseri'deki ilinde aktif durumda olan balık üretim çiftliklerinin sayısı kaçtır?
2. Bu çiftlikler Kayseri'nin hangi ilçelerinde bulunmaktadır?
3. Kayseri ilinde bulunan balık üretim çiftliklerinde yapılan üretimin ekonomik büyüklüğü ne kadardır?
4. Aynı çiftliklerde toplam kaç kişiye istihdam sağlanmaktadır?
Kayseri'de su ürünleri üretimi için verilen destek ve teşviklerin kapsamı nedir? Konuyla ilgili bakanlığınızın Kayseri'ye özel bir çalışması var mıdır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na;
1. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla Kayseri'de aktif durumda olan konut deprem sigortası sayısı kaçtır?
2. Aynı dönemde aktif durumdaki konut deprem sigorta sayısı, toplam konut sayısının yüzde kaçıdır?
3. Aktif durumda olan konut deprem sigortası ve zorunlu deprem sigortasının toplam ekonomik değeri ne kadardır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na;
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve artçıları Kayseri'de de yoğun olarak hissedilmiş, ilimizde bulunan bazı ilçelerdeki yapılarda hasarlar meydana gelmiştir. Takip eden süreç içerisinde bakanlığınızca ağır hasarlı yapıların yıkımı ve yenilenmesiyle alakalı çok sayıda proje geliştirilmiştir. Bu kapsamda;

1. Pınarbaşı ilçesinde toplam kaç ağır hasarlı yapı ortaya çıkmıştır?
2. Pınarbaşı ilçesindeki ağır hasarlı yapıların yüzde kaçı yıkılmıştır?
3. Pınarbaşı ilçesinde yıkılması planlanan yapıların yerine yenilerinin yapımı için bakanlığınıza gerçekleştirilen müracaat sayısı kaçtır?
4. Pınarbaşı ilçesindeki ağır hasarlı yapıların yerlerine yenilerinin yapımının tamamlanması için öngörülen süre ne kadardır?


MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM’de Kayseri’nin sorunlarına yönelik en çok yazılı soru önergesi veren isim olup, 44 adet yazılı soru önergesi ile rekor kırmıştı.