Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2024

İhracat birim değer endeksi %1,9 azaldı

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,0 azaldı, yakıtlarda %2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi %1,9 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,0 azaldı, yakıtlarda %40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Nisan 2024
[2015=100]

İthalat birim değer endeksi %0,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 azaldı, yakıtlarda %6,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi %3,7 arttı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,4 arttı, yakıtlarda %0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,2 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Nisan 2024
[2015=100]

Dış ticaret endeksleri, Nisan 2024
[2015=100]
İhracat    İthalat
Endeks        Endeks    
Sektörler
(SITC Rev.4)    Nisan 2023    Nisan 2024    Değişim
(%)    Nisan 2023    Nisan 2024    Değişim
(%)
Birim değer endeksleri
Genel    115,3    113,1    -1,9    131,0    131,5    0,4
Gıda, içecek ve tütün

100,9    102,1    1,1    116,9    108,7    -7,0
Hammaddeler (yakıt hariç)

118,2    113,5    -4,0    141,3    131,8    -6,7
Yakıtlar

144,7    148,8    2,8    163,6    173,4    6,0
İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

115,9    112,5    -2,9    115,6    112,5    -2,7
SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

165,2    190,3    15,2    187,1    226,1    20,9
Miktar endeksleri
Genel    132,7    135,3    1,9    120,0    124,4    3,7
Gıda, içecek ve tütün

132,9    140,0    5,3    190,1    159,3    -16,2
Hammaddeler (yakıt hariç)

161,2    159,7    -1,0    122,1    134,8    10,4
Yakıtlar

178,1    250,8    40,8    92,7    93,3    0,7
İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

136,0    132,9    -2,3    127,3    136,5    7,2
SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

17,8    33,1    86,0    217,5    223,9    3,0
STIC : Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %2,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 154,5 iken 2024 Nisan ayında %2,8 oranında azalarak 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 146,4 iken 2024 yılı Nisan ayında %1,9 oranında artarak 149,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %6,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 129,5 iken 2024 Nisan ayında %6,3 oranında artarak 137,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 127,2 iken 2024 yılı Nisan ayında %7,2 oranında artarak 136,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Nisan 2024
[2015=100]


Dış ticaret haddi 2024 yılı Nisan ayında 86,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0 oldu.

Dış ticaret hadleri, Nisan 2024
[2015=100]


Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 11 Temmuz 2024'tür.
Tablolar
Tablo-1 İhracat miktar endeksi değişim oranları (%)
Tablo-2 İthalat miktar endeksi değişim oranları (%)
Tablo-3 İhracat birim değer endeksi değişim oranları (%)
Tablo-4 İthalat birim değer endeksi değişim oranları (%)
Tablo-5 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret endeksi ve değişim oranları (%)
Tablo-6 Dış ticaret hadleri
İstatistiksel Tablolar
Dış Ticaret Endeksleri
        Dış Ticaret Endeksleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Yıllara ve Aylara Göre Dış Ticaret Miktar Endeksleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Aylık Dış Ticaret Miktar Endeksleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Yıllık ve Dönemsel Dış Ticaret Miktar Endeksleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Yıllara ve Aylara Göre Dış Ticaret Birim Değer Endeksleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Yıllık ve Dönemsel Dış Ticaret Birim Değer Endeksleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Aylık Dış Ticaret Birim Değer Endeksleri
Dış Ticaret Hadleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Yıllık ve Dönemsel Dış Ticaret Hadleri
        Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Aylık Dış Ticaret hadleri
Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Dış Ticaret Endeksleri
        Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Dış Ticaret Endeksleri
        Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Dış Ticaret Endeksi ve Değişim Oranları
Raporlar
Bültene ait rapor bulunmamaktadır.

Metaveri

  tuik