Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2023

Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı
 
Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %23,9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı %21,9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise %20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1 ile eğitim hizmetleri ve %1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.

Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılmaktadır. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL olarak tahmin edildi.

Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2023


Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti
 
Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına %22,8, konut ve kira harcamalarına %22,2 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %18,9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına %27,3, konut ve kira harcamalarına %19,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %19,5 pay ayırdı.

Hanehalkının temel gelir kaynağına göre tüketim harcamalarının dağılımı (%), 2023


Düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre gıdaya iki kattan daha fazla pay ayırdı
 
Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci %20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %36,6, konut ve kira harcamalarına %29,2, ulaştırma harcamalarına %8,8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına %5,4 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci %20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına %28,3, konut ve kira harcamalarına %21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına %6,9 pay ayırdı.

Gelire göre sıralı %20'lik gruplarda tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı (%), 2023


Tek kişilik haneler konut ve kiraya kalabalık hanelerden bir buçuk kat daha fazla pay ayırdı
 
Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına %31,8, ulaştırma harcamalarına %18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %16,3 pay ayırdı.

Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %30,2, konut ve kira harcamalarına %19,9 ve ulaştırma harcamalarına %14,9 pay ayırdı.

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının dağılımı (%), 2023

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Haziran 2025'tir.
Tablolar
Tablo-1 Harcama türlerine göre toplam hanehalkı başına ve eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcamasının dağılımı Türkiye
Tablo-2 Gelire göre sıralı %20_lik gruplarda tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı Türkiye
Tablo-3 Tüketim harcaması türlerinin gelire göre sıralı %20_lik gruplara göre dağılımı Türkiye
Tablo-4 Temel gelir kaynağının hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı Türkiye
Tablo-5 Parasal ve parasal olmayan harcamanın hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı Türkiye
Tablo-6 Hanehalkı büyüklüğünün hanehalkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımı Türkiye
Tablo-7 Hanehalkı Bütçe Araştırması_nın kapsamı yöntemi tanım ve kavramları hakkında genel açıklamalar
İstatistiksel Tablolar
Hanehalkı Tüketim Harcaması İstatistikleri (Türkiye)
        Tüketim Harcaması Türlerinin Harcamaya Göre Sıralı %20'lik Gruplara Göre Dağılımı
        Tüketim Harcaması Türlerinin Gelire Göre Sıralı %20'lik Gruplara Göre Dağılımı
        Parasal ve Parasal Olmayan Harcamanın Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
        Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
        Temel Gelir Kaynağının Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
        Harcamaya Göre Sıralı %20'lik Gruplarda Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
        Hanehalkı Büyüklüğünün Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
        Hanehalkı Tipinin Hanehalkı Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
        Gelire Göre Sıralı %20'lik Gruplarda Tüketim Harcamasının Türlerine Göre Dağılımı
Raporlar
Bültene ait rapor bulunmamaktadır.

Metaveri

  tuikbilgi