Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Haziran 2024

Güven endeksi hizmet sektöründe %1,5 azaldı, perakende ticaret sektöründe %2,6 azaldı, inşaat sektöründe %0,5 azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe %0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Haziran 2024


Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2024

Endeks    Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Mayıs    Haziran    Mayıs    Haziran
Hizmet sektörü güven endeksi    117,1    115,4    0,0    -1,5
Son 3 aylık dönemde iş durumu    115,8    115,5    -1,0    -0,3
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep    115,5    116,5    -0,6    0,8
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi    120,1    114,3    1,6    -4,8
Perakende ticaret sektörü güven endeksi    111,7    108,8    -3,3    -2,6
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar    125,4    123,7    -7,7    -1,4
Mevcut mal stok seviyesi(1)    92,2    89,1    2,9    -3,4
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi    117,4    113,5    -2,9    -3,2
İnşaat sektörü güven endeksi    88,3    87,9    -0,3    -0,5
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi    83,1    82,4    0,4    -0,9
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi    93,5    93,4    -0,9    -0,1
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.

Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 25 Temmuz 2024'tür.
___________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.