TUİK Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, eğitim harcamaları 2022 yılında 587 milyar 438 milyon TL oldu
 
Eğitim harcamaları 2022 yılında 2021 yılına göre %69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu. 2022 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri; %113,8 ile okul öncesi ve %74,1 ile yükseköğretim oldu.

Toplam eğitim harcamaları, 2011-2022


Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı %3,9 oldu
 
Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında %4,8 iken, 2022 yılında %3,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2021 yılında %3,5 iken, 2022 yılında %3,1 oldu.

Eğitim harcamaları temel göstergeleri, 2021, 2022

Devlet eğitim kurumlarınca eğitim harcaması en fazla yükseköğretime yapıldı
 
Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların %35,1'ini yükseköğretim, %21,7'sini ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, %44,6'sı yükseköğretime, %31,0'ı ortaöğretime yapıldı.

Eğitim harcamalarının %79,1'i devlet tarafından finanse edildi
 
Türkiye'de 2022 yılında yapılan eğitim harcamalarının %79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %10,0 oldu.

Finans kaynaklarına göre eğitim harcamalarının dağılımı (%), 2022


Öğrenci başına eğitim harcaması 25 bin 143 TL oldu
 
Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 TL iken, 2022 yılında 25 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 TL ile yükseköğretim oldu.

Eğitim düzeylerine göre öğrenci başına yapılan harcama tutarı (TL), 2021, 2022


Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi okul öncesi oldu
 
Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %60,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi %74,4 ile okul öncesi oldu. Bunu %67,7 ile yükseköğretim takip etti.

Eğitim harcamalarının eğitim düzeylerine göre artış oranı (%), 2022


Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Aralık 2024'tür.

_________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                          
AÇIKLAMALAR   
Eğitim harcamaları istatistikleri, örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içermektedir. Belirtilen eğitim harcamaları sadece örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içermekte olup, diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamamaktadır.