Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, su kirliliğinin önlenmesi için
atık su arıtma tesisleri sıkı şekilde takip ediliyor. Arıtma tesislerinde deşarj edilen atık
sular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğü (ÇED) tarafından sürekli atık su izleme sistemleriyle
7/24 çevrim içi takip ediliyor.
Bakanlık, sürekli izleme merkezinde su kaynaklarını korumak ve daha kaliteli hale
getirebilmek için entegre kirlilik izleme ve denetimler gerçekleştiriyor. Atık su arıtma
tesislerini kontrol altında tutmak ve denetlemek amacıyla yürütülen çalışmalarla,
günlük kapasitesi 5 bin metreküpün üzerinde olan atık su arıtma tesislerinin çıkış
sularındaki deşarjlar online olarak takip ediliyor. Belirlenen kirli noktalar ve buraları
kirleten unsurlar takip edilerek kirliliğin önüne geçiliyor.

“SU KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, yürütülen çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, “Suyumuz da çevremiz de bizim için çok kıymetli. 425 adet Sürekli
Atık Su İzleme İstasyonumuzla, atık su arıtma tesislerimizi 7/24 online takip ediyor; su
kirliliğinin önüne geçiyoruz. 2023 yılı itibarıyla 34 bin 519 çevre denetimi
gerçekleştirdik. Çevreyi kirlettiğini tespit ettiğimiz 274 tesis ile 22 deniz aracına idari
yaptırım uyguladık, 11 tesisin faaliyetini durdurduk. Atık suları deşarj eden tesisleri
sürekli denetleyerek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇEVREYİ KİRLETEN TESİSLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANIYOR”

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm
ve İzleme Daire Başkan Soner Olgun ise, su kaynaklarını korumak ve daha kaliteli hale
getirebilmek için atık suların takibinin önemli olduğunu belirterek, “Sürekli Atık Su
İzleme İstasyonumuzda, kirlilik oranında belirlenen limit değerlerin aşılması
durumunda sistem otomatik olarak numune alıyor ve bu numuneler bir kez de
yerinde incelenmek üzere çevre referans laboratuvarımıza gönderiliyor. Buralardaki
analiz sonuçlarına göre de çevreyi kirleten atık su arıtma tesislerine idari yaptırımlar
uygulanıyor.” dedi.