Dilara TANIRLI

Dilara TANIRLI

Hukukçu gözüyle

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

24 Ekim 2022 - 10:49

 Terk sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanunu md. 164’te düzenlenmiş olup özel bir boşanma sebebidir. İlgili kanun maddesine göre:

“Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.”
İlk olarak eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla haklı bir sebep olmadan ortak konutu terk etmesi maddi şartı aranmaktadır.

Burada kanun koyucunun haklı sebepten kastı eşin ortak konutta şiddet görmesi, eşlerin bağımsız bir ortak konutu olmaması, eşin ortak konutta kalmaya devam etmesi halinde maddi ve manevi varlığını zarara uğratacak eylemlere maruz kalması şeklinde örneklendirilebilir. Bu ve benzeri sebepler olmaksızın ortak konutu terk eden eş Türk medeni Kanunu Md. 164 kapsamında terk fiilini gerçekleştirmiş sayılmaktadır. Yine aynı şekilde Türk Medenî Kanunu m. 164 f. I hükmüne gereği eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan, eşinin haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen kişi de terk etmiş sayılır. Bu şekilde eşin terke zorlanması halinde terk sebebiyle boşanma davası açılması mümkün değildir.


Tüm bunların ötesinde haklı bir sebep olmaksızın eşin ortak konutu terk etmesi en az altı ay sürmelidir. Bu altı aylık sürede terk eden eşe dördüncü ayda hakim veya noter aracılığıyla ihtarda bulunulmalıdır.

Adresi bilinmeyen eşe karşı ilanen ihtar yapılması mümkündür. İhtarda eşe eve iki ay içinde dönmesi için süre verilmelidir. İhtarın gerçek ve samimi olması hatta ve hatta eşin gelmesi halinde yol masraflarının dahi karşılanması gerekmektedir. Yargıtay bir kararında bağımsız bir evleri olmadığı için terk eden eşe karşı çekilecek ihtarda öncelikle bağımsız evin temin edilmesini ve eşin yol masraflarının karşılanmasını ihtarın samimiyeti açısından elzem görmüştür. İşbu sebeple terke eden eşe karşı çekilecek ihtar gerçek anlamda evlilik birliğinin devamının istendiğine dair somut iradeyi ortaya koymalıdır. Önemle belirtmek isteriz ki çekilen bu ihtar terk eden eş tarafından ihtara kadar yapılanların ihtarı çeken eş tarafından hoş görüldüğü, affedildiği  anlamına gelmektedir.

Yani terk eden eşe karşı çekilmiş bulunan ihtardan önceki sebeplere dayanılarak yeniden boşanma davası açılamayacaktır.  Bu ihtar neticesinde eşin sürekli yaşama amacıyla eve dönüşü altı aylık süreyi keser. Sürekli yaşama amacı dışında müşterek çocuklarla görüşmek, evde kalan eşyaları almak vs gibi sebeplerle kısa süreli dönüşlerin süreye etkisi olmamaktadır.


İhtar neticesinde terk eden eşin geri dönmemesiyle terk nedeniyle boşanma davasının maddi şartları gerçekleşmiş olmaktadır. Şartların gerçekleştiğine hakim tarafından kanaat getirilirse artık başkaca sebebe bakılmaksızın evlilik birliğinin terk nedeniyle sona ermesine karar verilmektedir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum