Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2024

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %70,40, aylık %1,90 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2024

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 05 Ağustos 2024'tür.
Tablolar
Tablo-1 Ana harcama gruplarına göre tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları
Tablo-2 Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları
Tablo-3 Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Tablo-4 Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranı
Tablo-5 Aylık olarak en az artış veya düşüş gösteren seçilmiş maddeler ve değişim oranı
Tablo-6 TÜFE metodoloji dokümanı
İstatistiksel Tablolar
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (2003=100)
        Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Tüketici Fiyat Endeksleri (2003=100)
        Tüketici fiyat endeksi seçilmiş maddelere ait ortalama fiyatlar
        Ana grup ağırlıkları ve ilgili sayısal bilgiler
        Ana gruplar itibarıyla madde sepeti listesi
        Tüketici fiyat endeksi ana grup ve temel başlık ağırlıkları
        Harcama gruplarına göre endeks sonuçları
        Tüketici fiyat endeksi ve değişim oranları
        Ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık değişime olan etkisi
Raporlar
Bültene ait rapor bulunmamaktadır.

Metaveri